سفرهای داخلی

انفرادی

انفرادی
کد سفر: 1
7

شهر ایروان، میدان هراپاراک، مجسمه مادر، پارک پیروزی، هزارپله یا کاسکاد، میدان اپرا، بازار ورنیساژ (روزهای شنبه یا یکشنبه) , ......

توجه:
برای هماهنگی تماس بگیرید

کد سفر: 2
7

معبد بودایی Gompa، شهر Thiskse و معماری خاص آن به سبک پلکانی، Sikh temple در شهر آلچی، گشت در اطراف رودخانه و مناظر کوهستان های اطراف Indus و ...

توجه:
برای هماهنگی تماس بگیرید

کد سفر: 3
3

ازدید از مقبره مومنه‌خاتون، قلعه قدیمی، موزه تاریخچه نخجوان، پارک سنگی، سرای‌خان، مقبره نوح نبی و ...

توجه:
برای هماهنگی تماس بگیرید

کد سفر: 4
12

رم: کلسئوم (بزرگترین استادیوم رم باستان)، شهر واتیکان و کلیسای سن پیترو، قصر سن آنجلو، میدان پوپولو، پله‌های اسپانیایی، چشمه عشاق و .....

توجه:
برای هماهنگی تماس بگیرید

کد سفر: 5
14

آتن: مجموعه آکروپلیس، معبد پارتنون، معبد زئوس، المپیک آتن، موزه جدید آکروپلیس، تپه لیکا پدوس و ....

توجه:
برای هماهنگی تماس بگیرید