درباره ماآدرس : اردبیل - خیابان ساحلی پاسداران - بین چهارراه یاقوت و پل یعقوبیه -  جنب نمایشگاه دنیز - دفتر هواپیمایی مهسان گشت آرتاشماره تلفن : 04533332226 - 04533351634
 تلفکس : 04533354736